La Cooperativa 30 Panxes segueix comptant amb la comissió de Formació i Informació. Per contactar amb nosaltres : formainfo.coopsagrera@gmail.com

Objectius de la comissió
– Conèixer les necessitats de formació de la cooperativa
– Vetllar per oferir formació continuada sobre els temes que puguin ser de l’interès de les integrants de la cooperativa (consum, gestió associativa…)
– Generar un espai per compartir la formació (físic i virtual)
– Donar-nos a conèixer al barri i transmetre el nostre model de consum.

Aquí trobareu les informacions, publicacions, recursos, etc. que poden ser d’interès, bàsicament, pels integrants de la nostra cooperativa.