Por Carro de combate El consum pot abordar-se des seu poder transformador, i entendre com un dels eixos per a la construcció d’una societat postcapitalista. “Cada acte de consum és un g…

Origen: El potencial del consum en el camí cap a altres mons possibles