QUE NO T’HO HAGIN D’EXPLICAR!
CONEIX ELS CONCEPTES CLAUS DE LA GESTIÓ ECONÒMICA

Massa sovint ens preguntem sobre conceptes econòmics que no coneixem: participem en assemblees on es presenten balanços, hem de prendre decisions sobre la situació econòmica i la gestió financera de la nostra empresa o entitat, i No som prou capaços de participar-hi amb plens coneixements.
Amb aquests cursos i seminaris, es pretén donar la formació bàsica i aplicada per a què puguem interpretar els dades econòmiques que permetin la presa de decisions de manera conscient i autònoma.

· Claus per obtenir dades econòmiques, interpretar-les i utilitzar-les en la gestió de la nostra empresa
· Eines per l’assemblea: com entendre el nostre balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys
· Gestió econòmica i financera per a entitats de l’economia social

Aposta, SCCL · Premià, 15, 1r · 08014 Barcelona · T. 93 318 81 62 · F. 93 302 18 85 · aposta@aposta.coop

Anuncis